Disclaimer voor www.trim-line.nl

Trim-Line of Holland B.V. (Kamer van Koophandel: 32091738), hierna te noemen Trim-Line, verleent u hierbij toegang tot www.trim-line.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Trim-Line behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Trim-Line spant zich in om de inhoud van www.trim-line.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.trim-line.nl aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Trim-Line.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.trim-line.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Trim-Line. Voor op www.trim-line.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Trim-Line nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Trim-Line.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Trim-Line, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.